Styrelsen och funktionärer

Styrelsen:
Sten Sundberg, ordförande
Ove Tallberg, viceordförande
Henrik Johansson
Svante Johansson
Tove Nicklén
Kalle Sagath
Kaj Kokko

Styrelsesuppleanter:
Kimmo Kaattari
Tom Salminen
Carl Wilén

Konsult för styrelsen:
Per Kock

Projektiledare/-övervakare:
Björn Backström

Service:
Timo Suojanen