Styrelsen och funktionärer

Styrelsen:
Sten Sundberg, ordförande
Ove Tallberg, viceordförande
Henrik Johansson
Svante Johansson
Tove Nicklén
Osmo Kauppinen
Riia Dahl

Styrelsesuppleanter:
Annika Wermundsen
Tom Salminen
Carl Wilén

Konsult för styrelsen:
Per Kock

Projektledare/-övervakare:
Björn Backström

Service:
Avloppspumpsservice: Oy Linmar Viemäripumppuhuolto Ab
Rör- och elarbeten: SanFors Oy