• fi
  • se


Aktuellt

 

Nu är det hög tid för fastighetsägarna att ingå anslutningsavtal med Kitö Vattenandelslag, se bifogade dokument.

Dessa avtalsdokument skickas även per brev till medlemmarna inom Område 1, fas 1.

anmodanomanslutning.pdf
kontraktblankett.pdf
avtalsvillkor.pdf


Kallelse till extra ordinarie andelsstämma

Tid: Lördagen 09.11.2013, kl 12.00
Plats: Byarsborg, Spjutsund

agendaforeorsmote1113.doc

anslutningsavtal151013cw2.doc
anslutningskontraktblankett2.doc
entrepenadavtalpkkommentarer.doc
forslagtillanslutningsavtal2.doc
investeringsforslag.doc
kitovalserviceanslutningar.doc
memoersattningar151013.doc
projektbeskrivning20131015medpk2.doc

ANDELSSTÄMMAN DEN 09.11.2013 - MÖTESDOKUMENT: protokoll09112013.pdfKallelse till ordinarie andelsstämma, enligt bifogade dokument.

Tid: 29.06.2013, kl 12.00
Plats: Byarsborg, Spjutsund

moteskallelse.pdf
moteskallelse.doc

ANDELSSTÄMMAN DEN 29.06.2013
MÖTESDOKUMENT

andelsstammanprojektoversikt2.doc
andelsstammansibbo.doc
arsberattelse2012v2.doc
arsmotetbasagenda2.doc
balansrakning2012officiell.pdf
budjetfor2013.xls
resultatrakning2012officiell.pdf
revisionsberattelse2012.pdf
verksamhetsplanforar2013.doc

ANDELSSTÄMMAN DEN 29.06.2013 - PROTOKOLL: protokoll.pdf

---------------------------------

KARTA MED PRELIMINÄR BYGGNADSPLAN

Presenteras på Infomötet 20.10. 2012

201kitoraksuun.jpg

Ladda ner kartan som pdf-dokument: 201kitoraksuun.pdf

BLANKETT FÖR ANMÄRKNINGAR: anmarkningaromlinjedragningarsve2.doc


---------------------

Kallelse till infomöte 20.10.2012, enligt bifogade dokument.

kitovalinfomote201012s.doc

kitovalinfomote201012s.pdf

---------------------

Kallelsen till Kitö Vattenandelslags ordinarie andelsstämma 27.5.2012. VÄLKOMNA!

moteskallelse2752012.doc

DOKUMENT FÖR ANDELSSTÄMMAN DEN 27.05. 2012.

årsberattelse20114.doc
årsmotetbasagenda.doc
budjetfor20122.doc
verksamhetsplan20122.doc
tilintarkastuskertomus20112.doc
resultatrakning2011balansboksid1.pdf
balansrakning2011balansboksid23.pdf

Årsmötets protokoll: protokoll2752012.doc

 

-------------------


DE NYA STADGARNA HITTAS UNDER PUNKT "STADGAR"

 

Kitö Vattenandelslag | Ylläpito | Kotisivuton.fi