Info 1/2018

Hyvä osuuskuntajäsen

Kitön Vesiosuuskunnan hallituksella on ilo tiedottaa, että pienen ylipuhumisen jälkeen on saatu LPO-Net tarjoamaan kesäkäyttäjille laajakaistapalvelua kuudeksi kuukaudeksi ympärivuotisen sijasta. Tarjouksen varjopuoli on 79€ takaisinkytkentämaksu. Lisäinformaation saamiseksi ole yhteydessä LPO-Netiin puh. 019 505 8400 tai sähköposti: asiakaspalvelu@lponet.fi.

Vähemmin miellyttävä asia tiedotettavaksi on, että on huomattu joidenkin jäsenien katkaisseen sähkön jätevesipumpustaan talveksi. Sitä ei pidä tehdä koska silloin katkaisee samalla virran lämmitykselle, joka pitää elektroniikan kuivana. Tällä voi olla vaikutusta takuun voimassaoloon. Toivotaan, että vahinkoja ei ole ehtinyt sattua.

Ystävällisin terveisin,

Hallitus
15.2.2018 Spjutsundissa

Uusi V/V-putkiveto ja liittymäkohta

Alueen 2 V/V-verkon liittymäkohta kunnan vesi- ja viemäriverkkoon on siirretty Siverlandetin niemeltä pohjoisemmaksi johtuen siitä, että eräillä kiinteistöillä ei saatu tarvittavaa kaivulupaa. Kaivu- ja poraustyöt aloitettiin lyhyellä varoitusajalla, ja liittymäkohta sijoitettiin Mattaksen maatilan alueelle. Putket viedään nyt Stadsvikenistä Mattaksen alueen läpi Köningsvikenin rantaa myötäilen, katso kartta.

IMG_6597 mattas