Sopimuslomakkeet

Käyttösopimus 2024
Liittymisehdot
Liittymisehdot (muutos 15.6.2019)
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot
Uudet liittymät runkolinjaan -info

Kitön Vesiosuuskunnan V/V- ja valokaapeliverkon rakentaminen nykyiselle alueelle, joka käsittää saaret itäinen Löparö, Kitö ja Sandholmenin, sekä mantereella Näsetin, Spjutsundin kylän, Hemisnäsetin ja Sandviksuddenin alueet, saatiin päätökseen keväällä 2019. Viime vuosina olemassa olevaan verkostoon on liittynyt useita uusia käyttäjiä. Palveluista kiinnostuneita kehotetaan ottamaan yhteyttä vesiosuuskuntaan ja tutustumaan liittymisen
ehtoihin ja kustannuksiin yllä olevasta linkistä ”Uudet liittymät runkolinjaan”.

Vesiosuuskunta on tarkastellut V/V- ja valokaapeliverkon laajentamista Löparön luoteis- ja länsialueille. Alustavia putkivetoja on suunniteltu ja kustannuksia arvioitu. Jotta päätös rakentamisesta voitaisiin tehdä, on varmistuttava riittävän monen liittyjän sitoutumisesta projektiin, jotta liittymismaksu voidaan pitää kohtuullisena. Toistaiseksi taloudelliset edellytykset laajentamisen aloittamiseksi eivät ole toteutuneet.