Osuuskunnan historiikki

Tuumasta toimeen – oma menestystarinamme

2009 – 2010 Kun Sipoon kunta selvittää mahdollisuutta laajentaa oman vesihuoltoverkkonsa Sivermaalla Träskbyn alueella, herää ajatus että verkkoa voitaisiin jatkaa Löparöhön ja Kitöseen sekä Spjutsundin eteläosiin.
Alustavan yleissuunnittelun hahmotelma tilataan ”Pro Morsviken ry:n ” nimissä Oy Björn Backström Ab:lta. ja tukea siihen anotaan Silmulta.
2010 helmikuu Kyläkokous kutsutaan kokoon nuorisotaloon Byarsborgiin. Kiinnostus on valtava. Yli 100 henkilöä osallistuu ja kokous päättää vesiosuuskunnan perustamisesta ja valitsee ensimmäisen hallituksen. Hallitus valitsee omasta piiristä Ove Tallbergin puheenjohtajakseen.
2010 toukokuu Kitön vesiosuuskunta perustetaan ja yli 180 kiinteistöä liittyy jäseneksi. Jäsenet ovat kaikilta osa-alueilta.
2011 lokakuu Oy Björn Backström Ab:n (sittemmin SKT Suomi Oy:n) yleissuunnitelma kaikista neljästä osa-alueista valmistuu.
2012 syyskuu Sipoon kunnan johtavat virkamiehet ehdottavat, että osuuskunnan alueesta tehtäisiin vesihuoltolain mukainen ”toiminta-alue”. Anomuksemme kuitenkin kokee voimakasta poliittista vastustusta Sipoon kunnassa. Samaan aikaan poliitikot hylkäävät anomuksemme kunnallisesta lainatakuusta. Vastoinkäymisistä huolimatta päätämme jatkaa projektia. Otamme ensimmäiset neuvottelukontaktit LPOnet Oy:hyn.
2012 marraskuu Järjestämme vesihuoltoverkon ja kuitukaapeliverkon rakennussuunnittelun tarjouskilpailun. Tehtävät saavat Björn Backström ja KeyPro.
2012 joulukuu ELY-keskus hyväksyy tukianomuksemme kyläverkon (=kuitukaapeliverkon) suunnittelusta.
2013 helmikuu KitöVAL:in esite valmistuu ja se postitetaan 1. alueen kaikille kiinteistölle.
2013 maaliskuu 1. alueen vesihuoltoverkon ja kuitukaapeliverkon rakennussuunnitteluaineistot valmistuvat.
2013 maaliskuu Yhteistyösopimus Eteläsuomen Energia Oy:n kanssa allekirjoitetaan. Sopimuksen mukaan ESU:n kaapeleiden suojaputket asennetaan samoihin kaivantoihin kuin vesiputket, ja ESU maksaa kohtuullisen korvauksen metriä kohti.
2013 keväällä Neuvottelemme Sipoon kunnan kanssa vesi- ja viemäriverkkomme liittämisestä kunnalliseen verkkoon. Ehdot muodostuvat meille edullisiksi.
2013 maaliskuu Sipoon kunnan kunnallisvaltuusto hyväksyy anomuksemme rakennusaikaisten lainojen takuusta 600.000 € asti.
2013 elokuu 1. alueen rakennusurakan tarjouskilpailu ratkeaa. McMachine Oy valitaan urakoitsijaksi.
2013 marraskuu

 

Osuuskunnan kokous hyväksyy hallituksen ehdottoman kiinteistöjen liittymissopimuksen liitteineen ja tekee investointipäätöksen Kitön ja Löparön alueista.
2013 joulukuu ELY-keskus hyväksyy ”yleishyödyllisen investointihankkeen” tukianomuksemme. Se koskee ”kyläverkon” rakentamisen mukaan lukien osan kaivukustannuksista. Tukea saadaan 223.000 €.
2013 joulukuu Jäsenten lukumäärä on vuodenvaiheessa 217.
2014 tammikuu Urakkasopimus MacMachine Oy:n kanssa allekirjoitetaan.
2014 tammikuu Rakennustyöt alkavat Kitössä ja Sipoon kunnan Sivermaan liittymispisteestä vedenalaisilla putkijohdoilla Kitöseen ja Löparöhön.
2014 elokuu ELY-keskus hyväksyy esittämämme muutokset siten että myös Löparön salmen ja Löparön kaakkoisosan kiinteistöt voidaan liittää verkkoomme.
2014 joulukuu Ensimmäinen rakennusvaiheemme (Kitö och Löparö) vastaanotetaan. Rakennetut linjat käsittävät yhteensä noin 16 km.
2014 joulukuu Liittymissopimuksia on allekirjoitettu vuodenvaihteessa noin 100 kpl.
2015 kesäkuu Näsetin alueen rakennusurakan tarjouskilpailu toteutetaan. Voittajaksi tulee MacMachine Oy.
2015 kesäkuu Rakennamme yhteistyössä Soneran ja Elisan kanssa noin 800 m kuitukaapelin Byarsborgista Soneran Kitaksen tukiasemalle.
2015 syyskuu Yhteistyösopimus allekirjoitetaan LPOnet Oy:n kanssa, josta tulee meidän tele- ja tietoverkon operaattori.
2015 syyskuu Rakennamme yhteistyössä Soneran urakoitsijan Relacomin kanssa noin 6 km kuitukaapelia Spjutsundintietä pitkin. Sipoon kunta rakentaa saman aikaan oman osuutensa noin 3 km Boxista eteenpäin. Osuuskunta maksaa kunnalle vain nimellisen korvauksen neljästä kuidusta.
2015 syyskuu Rakennustyöt Näsetin alueella alkavat heti jätettyämme tukihakemuksen ELY-keskukselle. Näsetin alueelle rakennetaan noin 5 km uusia linjoja.
2015 marraskuu Teletila asennetaan Byarborgin viereen. Siihen LPOnet asentaa oman aktiivisen keskusyksikkönsä. Ensimmäiset kiinteistöt saavat oman taloterminaalinsa ja pääsee nauttimaan nopeasta tiedonsiirrosta ja täydellisistä TV-palveluista.
2016 tammikuu Näset on noin 80% valmis. Noin 30 liittymissopimusta on tehty alueella. Uusia liittymissopimuksia tehdään myös Kitössä. Kaj Kokko valitaan uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Seuraavan rakennusvaiheen suunnittelu aloitetaan alueelle 2; Sivermaan kytkentäpiste, Sandviksudden, Hemisnäset, Kitas ja Näsetin pohjoisosa.