Meistä

Kitön Vesiosuuskunta perustettiin keväällä 2010 seudun aktiivisten kiinteistönomistajien toimesta. Osuuskunnan jäsenten yhteisenä tavoitteena on rakentaa toimiva vesi- ja jätevesiverkosto sekä laajakaistaverkosto perustuen kuitukaapeliin.

Eteläsuomen Energia osallistuu projektiin asentamalla suojaputket tulevia sähkökaapeleita varten. Koko alue käsittää itäisen Löparön, Kitön, Näsetin, Spjutsundin kylän ja Hemisvikenin. Tällä alueella sijaitsee yhteensä noin 350 kiinteistöä, koostuen sekä ympärivuotisista että sesonkipainotteisista kiinteistönomistajista.

Kaivuutyöt aloitettiin Kitössä tammikuun alussa 2014 ja runkoverkko oli valmiiksi rakennettu ja käyttöönotettu syyskuussa. Näin ollen kiinteistöomistajien tulisi nyt kytkeä kiinteistönsä V/V-verkostoon. Osuuskunta on aloittanut verkoston laajentamisen Löparön salmeen ja kaakkois-Löparön alueella. Näsetin alueen suunnittelutyö jatkuu, mutta tällä alueella vaaditaan vielä useampia liittymiä jotta verkosta voidaan rakentaa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti hyväksyttävin taloudellisin perustein.

Tavoitteenamme on pitää kiinteistönomistajat ja osuuskunnan jäsenet informoituna projektin edistymisestä. Kotisivumme tarjoavat yleistä tietoa ja yleiskatsauksen prosessin kulusta, kokousmateriaalia, hakulomakkeita, historiikkia ja karttoja.