Om oss

Kitö Vattenandelslag grundades våren 2010 och grävarbeten inleddes 2014. Fem år senare står infrastrukturinvesteringen på 3,5 milj. euro klar och år 2023 har 187 av 270 andelslagets medlemmar anslutit sig till det 42 km långa vatten- och avloppsnätet.

Hela området omfattas av östra Löparö, Kitö, Näset, Spjutsund by, Hemisnäset och Sandviksudden. På detta område finns det totalt ca 450 fastigheter som representeras av såväl fast- som säsongbosatta fastighetsägare. Vattenandelslaget är skuldfritt.

I samband med utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet lades också fiberkabel i samma diken för att möjliggöra snabb bredbandsuppkoppling för alla fastigheter. Andelslaget har nu 84 aktiva fiber abonnenter. Sydfinska Energi lade dessutom ned skyddsrör för framtida elkablar. En del av luftledningarna på området har redan ersatts av elkablar.