Uusi V/V-putkiveto ja liittymäkohta

Alueen 2 V/V-verkon liittymäkohta kunnan vesi- ja viemäriverkkoon on siirretty Siverlandetin niemeltä pohjoisemmaksi johtuen siitä, että eräillä kiinteistöillä ei saatu tarvittavaa kaivulupaa. Kaivu- ja poraustyöt aloitettiin lyhyellä varoitusajalla, ja liittymäkohta sijoitettiin Mattaksen maatilan alueelle. Putket viedään nyt Stadsvikenistä Mattaksen alueen läpi Köningsvikenin rantaa myötäilen, katso kartta.

IMG_6597 mattas