Ny dragning av V/A-rör och anslutningspunkt

Anslutningspunkten till kommunens V/A-nät för vatten- och avloppsrörena på område 2 måste flyttas från Siverlandet längre norrut på grund av att grävlov inte kunde erhållas på vissa fastigheter. Gräv- och borrarbeten inleddes med kort varsel och anslutningspunkten till kommunens vatten och avlopp placerades på Mattas gårds ägor. Rören dras nu från Stadsviken över Mattas ägor längs stranden av Köningsviken, se kartan.

IMG_6597 mattas