Avtalsdokument

Bruksavtal
Avtalsvillkor
Avtalsvillkor (ändring 15.05.2019)
Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk
Nya anslutningar till stamledningen -info

Kitö Vattenandelslags utbyggnad av V/A- och fiberkabelnät på det nuvarande området, som omfattar östra Löparö, Kitö, och Tallholmarna, samt på fastlandet Näset, Spjutsund by, Hemisnäset och Sandviksudden, blev klart våren 2019. Under de följande åren har flera nya abonnenter anslutit sig till det befintliga nätet. Nya intressenter bedes kontakta andelslaget och kan inhämta information om villkor och kostnader för anslutning till stamnätet via länken ”Nya anslutningar till stamledningen” ovan.

Vattenandelslaget har undersökt möjligheten att bygga ut V/A- och fiberkabelnätet till nordvästra och västra Löparö. Preliminära rördragningar har planerats och kostnader uppskattats. För beslut att bygga ut nätverket fodras att ett tillräckligt stort antal abonnenter kan bindas till projektet, i avsikt att hålla anslutningsavgiften på en rimlig nivå. Tills vidare har inte ekonomiska förutsättningar funnits för att starta utbyggnaden.