Avtalsdokument

Bruksavtal
Avtalsvillkor
Avtalsvillkor (ändring 15.05.2019)
Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Bästa fastighetsägare

Kitö Vattenandelslag planerar att bygga ut systemet för vatten- och avloppstjänster samt bredbands- och el-tjänster på Näset i Spjutsund. Näset hör till område 12, som består av delområdena Tallholmarna, Löparö sund, sydöstra Löparö samt Näset. Fältarbetet på Löparö området och Tallholmarna har redan påbörjats. Vattenandelslaget vill omedelbart påbörja utbyggnaden av nätverket på Näset.

Anslutningsavgiften för ”året om” V/A-tjänster har på Kitö (område 11) varit 13 500 €/anslutning. Förutsatt att man på Näset kan få 35-40 anslutningar kan samma prisnivå tillämpas också där. För tillfället har Andelslaget ca 35 medlemmar och ca 20 anslutningsavtal på Näset. På Näset finns potential för över 50 anslutningar, så vi hoppas få flera medlemmar och anslutningar.

Ett byggbeslut förutsätter ett visst minimiantal anslutningar. Därför strävar Andelslaget till att göra ett villkorligt anslutningskontrakt med fastighetsägarna på Näset. Kontrakten finns under fliken Avtalsdokument på vår hemsida.

För mera information kan ni kontakta Andelslagets ledning. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Med vänlig hälsning,
Kitö Vattenandelslag
Ove Tallberg