Kallelse till infomöte

Kitö Vattenandeslag informerar om sin nästa utbyggnadsplan

Tid: 16.4.2016 kl. 13:00
Plats: Byarsborg, Storuddsvägen 22

Utbyggnaden av vatten, avlopp och fiberkabelnät på Kitö, Löparö och Näset har varit en stor framgång. Över 100 fastigheter är redan anslutna och LPOnet levererar sina teletjänster. Samtidigt har vi installerat skyddsrör för Kervo Energis framtida elkablar.

Nu står Hemisnäs, Sandviksudden, Kitas och nordöstra Näset i tur. En detaljplan utarbetas för området. Det ser mycket lovande ut. Uppdatera din fastighet till 2010-talet för större bekvämlighet och bidra till renare vatten i innervikarna.

Kom med på mötet och hör vad vi planerar att göra och delta i diskussionen. Vi bjuder på kaffe och bulle.

Ljus i fiberkabeln

Ett par veckor sedan fick vi ljus i fiberkabeln. På områdena Löparö, Kitö och Näset ligger 16 fastigheter, som redan ser TV-bild av hög kvalité och använder snabb internettuppkoppling.

Styrelsen

Information

Andelslagets styrelse har valt ekon. Kaj Kokko till styrelsens ordförande fr.o.m. den 01.01.2016. Kaj Kokko som bor på Näset, har varit styrelsemedlem sedan andelstämman i juni 2015 och är väl insatt i Andelslagets affärer.

Andelslaget har nu ca. 190 medlemmar av vilka ca. 120 använder Andelslagets tjänster. Andelslaget har byggt ca. 20 km stamlinjer för vatten och avlopp samt fiber på Kitö, Löparö och Näset. Dessutom har man byggt en ca 8 km lång kabel för fiberförbindelse till Sibbo kommuns fibernät i Box. Andelslaget har gjort ett operatoravtal med LPOnet för förmedling av tjänster över fibernätet. Andelslagets ekonomi är sund.

Andelslaget står inför nya utmaningar. Andelslaget har två stora projekt under utveckling. Ett projekt är att bygga ut stamnätet till Hemisviksregionen samt det andra att bygga ut fibernätet mellan Spjutsund och Box.

Styrelsen hoppas ha medlemmarnas stöd för vidare utveckling.

DI Ove Tallberg fortsätter som styrelsemedlem och i position av vice ordförande från nämnda datum. Ove Tallberg har varit styrelseordförande ända sedan Kitö Vattenandelslag grundades i maj 2010.

Härefter skall all post till Vattenandelslaget skickas till:

Kitö Vattenandelslag
c/o Kaj Kokko
Mjölkviksvägen 14
06880 KÄRRBY

Kaj Kokkos e-postadress är kaj.kokko@kitoval.fi och mobilnummer +358 40 451 0745.

Styrelsen