Kallelse till ordinarie andelsstämma

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 18.6.2016 kl. 13.00 på Byarsborg i Spjutsund. Vid andelsstämman behandlas förutom samtliga stadgeenliga ärenden även följande punkter:

  1. Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på området Spjutsund by, norra Näset, Menisnäset, Sandviksudden samt uppkoppling av V/A-nätet till kommunens ledningsnät på Siverlandet. Prjoektbeskrivning finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016.
  2. Ändringar i Andelslagets avtalsvillkor. Beskriving finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016
  3. Beslut om indrivning av obetalda anslutningsavgifter. Lista presenteras.

Den officiella kallelsen och övriga dokument hittar du här senast den 3.6.2016.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till andelsstämman. Före mötet, under registreringen, serveras kaffe.

Kallelse till infomöte

Kitö Vattenandeslag informerar om sin nästa utbyggnadsplan

Tid: 16.4.2016 kl. 13:00
Plats: Byarsborg, Storuddsvägen 22

Utbyggnaden av vatten, avlopp och fiberkabelnät på Kitö, Löparö och Näset har varit en stor framgång. Över 100 fastigheter är redan anslutna och LPOnet levererar sina teletjänster. Samtidigt har vi installerat skyddsrör för Kervo Energis framtida elkablar.

Nu står Hemisnäs, Sandviksudden, Kitas och nordöstra Näset i tur. En detaljplan utarbetas för området. Det ser mycket lovande ut. Uppdatera din fastighet till 2010-talet för större bekvämlighet och bidra till renare vatten i innervikarna.

Kom med på mötet och hör vad vi planerar att göra och delta i diskussionen. Vi bjuder på kaffe och bulle.

Ljus i fiberkabeln

Ett par veckor sedan fick vi ljus i fiberkabeln. På områdena Löparö, Kitö och Näset ligger 16 fastigheter, som redan ser TV-bild av hög kvalité och använder snabb internettuppkoppling.

Styrelsen