Avbrott i eldistributionen

Kerava och Sibbo energi strävar att meddela sina kunder på förhand via SMS.

Vid avbrott i eldistributionen bör man observera följande:

  • Vid dessa korta avbrott påverkas inte vattendistributionen till fastigheterna.
  • Avloppsvattenpumpen fungerar inte under strömavbrottet.
  • Undvik att spola vatten i avloppsnätet, det kan orsaka överflöd i avloppsbrunnen.
  • Efter strömavbrottet återgår pumpen till normal funktion.