Överföring av anslutning

Vid försäljning eller annan överföring av fastighet skall följande beaktas:

En medlem kan överföra sin andel på någon annan, men inte överlåta medlemskapet. Förvärvaren skall godkännas som medlem i andelslaget (se blanketten för medlemsansökan nedan). Förvärvaren har rätt att som amortering av sin anslutningsavgift räkna tillgodo det belopp av andelsavgiften och anslutningsavgiften som överlåtaren har betalt till andelslaget. Förvärvaren skall fylla i nedanstående blankett ”Överföring av anslutning”.

Ladda ner: Blankett för medlemsansökan 2024
Ladda ner: Överföring av anslutning