Frusen avfallsvattenpump

Om LPS-pumpen har frusit och alarmerar kan fastighetsägaren utföra följande åtgärder:

  • Koppla ur avloppspumpens båda säkringar.
  • Tappa 50-60 liter hett vatten i avloppet (en diskho / lavoar rymmer ca 15 liter).
  • Vänta 45 minuter.
  • Koppla på säkringarna.
  • Larmlampan skall slockna efter max 10 minuter.
  • Om larmlampan ej slocknar upprepa ovanstående åtgärd (från början).
  • Om ovanstående ej hjälper kontakta Linmar Oy 040 550 9817.