Fiberkabelnät

I samband med installation av vatten- och avloppsnät har andelslaget för avsikt att också installera ett fiberkabelnät. Största delen av grävningsarbetet fås på detta sätt ”på köpet”. Fiberkabel kommer att dras till tomtgränsen vid varje fastighet. När fastighetsägaren gjort sina markarbeten, betalt anslutningsavgiften och den sk mediakonvertern är installerad kan fastigheten kopplas in och åtnjuta en supersnabb dataöverföring. Den nominella hastigheten som nu lanseras är 100 Mbit/s, allt beroende på den service som erbjuds. Framtiden kommer troligen att medföra 1000 Mbit/s vilket medger HDTV.

Internetuppkopplingen sker över fem olika delkablar till LPOnets kabel vid riksväg 170 i Box. Projekteringen kommer att följa samma tidtabell som vatten- och avloppsnätet. För minska på kostnaderna kan kabelsättning och installation utföras med talkokrafter så långt detta är möjligt.

För förbättrad förståelse för vad vi egentligen är på väg att göra föreslår via att se på länkarna nedan:
Lovisa/Liljendal
Pornainen
Emsalö
Skåldö 1 / Skåldö 2
Gumbostrand