Fiberkabelnät

I samband med installation av vatten- och avloppsnät har andelslaget också installerat ett fiberkabelnät. Fiberkabeln lades i samma diken som rörledningarna och drogs till tomtgränsen vid varje fastighet. När fastighetsägaren gjort sina markarbeten, betalt anslutningsavgiften och den s.k. mediakonvertern är installerad kopplades fastigheten till nätet och ägaren kunde åtnjuta en supersnabb dataöverföring. Den nominella hastigheten som nu lanseras är 200 Mbit/s (alternativt 500 och 1000 Mbit/s), allt beroende på den service som erbjuds av operatören LPOnet. Internetuppkopplingen sker över fem olika delkablar till LPOnets kabel vid riksväg 170 i Box.