Kontakt

Styrelsen:
Du når hela styrelsen på adressen styrelse@kitoval.fi.

Sten Sundberg, ordförande
044-5155413
sten.sundberg@kitoval.fi

Ove Tallberg, viceordförande
040-5143621
ove.tallberg@kitoval.fi

Henrik Johansson
040-5028364
henrik.johansson@kitoval.fi

Svante Johansson
040-5273416
09-2728473
svante.johansson@kitoval.fi

Tove Nicklén
044-3040350
tove.nicklen@kitoval.fi

Osmo Kauppinen
050-3627264
osmo.kauppinen@kitoval.fi

Riia Dahl
040-5405825
riia.dahl@kitoval.fi

Styrelsesuppleanter:
Annika Wermundsen
040-0476527
annika.wermundsen@kitoval.fi

Tom Salminen
tom.salminen@kitoval.fi

Carl Wilén
040-0441227
lalle.wilen@gmail.com

Fakturering
fakturering@kitoval.fi

Konsult för styrelsen:
Per Kock
040-7156292
kock.per@gmail.com

Projektledare/-övervakare:
Björn Backström
0400-461460
bjorn.backstrom@oybbab.fi

Service:
Avloppspumpservice
Oy Linmar Ab
Må-Fre 8.00-16:00, 16:00 – enligt överenskommelse
040-5509817
info@linmar.fi
http://linmar.fi/

Rör- och elarbeten
SanFors Oy
010-3221090
myynti@sanfors.fi
https://www.sanfors.fi/yhteystiedot/

Webmaster:
webmaster@kitoval.fi