Projektets första skede 2014-15

Vattenförsörjningen på Kitö igångkörd

Efter ett år av intensivt grävande och rörläggande har fastighetsägarna, som anslutit sig till Kitö Vattenandelslag på Kitö och Löparö sydöstra delar, kommunalt vatten i sina rör. Projektet har slutförts inom utsatt tidtabell och budget. Vattenandelslaget tog emot arbetet av huvudentreprenören Oy Mc Machine Ab den 6 februari 2015. Då infrastrukturnätverket nu överlåtits till vattenandelslaget (med vissa brister) inleds en två-årig garantiperiod.

På Kitö och Löparö finns det 87 fastigheter som anslutit sig V/A nätet. En stor del av dessa har inte ännu slutfört rördragningarna på fastigheten och installationsarbeten till byggnaderna. Vi uppmanar fastighetsägarna att så snart som möjligt slutföra gräv- och kopplingsarbetena. Kontaktuppgifter till flera entreprenörer finns på Kitö Vattenandelslags hemsida. Det är tid att sätta i gång, när sommaren kommer finns det en risk att entreprenörerna är upptagna. På hemsidan finns också kontaktuppgifterna till Vattenandelslagets serviceman Timo Suojanen.

Vattenandelslaget står nu inför nya utmaningar. Utbyggnaden av V/A nätet på Näset och förbindelsekabeln för bredbandet från Box till Kitö står på programmet. Anslutningstätheten (gjorda anslutnings- och brukskontrakt) på södra delen av Näset är tillfredställande men på de mellersta och norra delarna behövs flera abonnenter för att utbyggnaden skall vara ekonomiskt vettig. Understöd för både vatten och avlopp samt bredbandskabeln är en förutsättning för att anslutningsavgifterna skall kunna hållas på en förnuftig nivå. Arbetet med ansökningsförfarandet pågår men det förutsätter ny konkurrensutsättning av projektarbetet. Innan beslut om understöd har säkerställts kan Vattenandelslaget inte ta risken att påbörja utbyggnadsarbetet. Därför kan vi anta att grävarbetet kommer igång tidigast under vårens lopp förutsatt att flera fastigheter på Näset ansluter sig till Kitö Vattenandelslag.

img11752Projektet överläts vid en rörlagslunch på Vessö. Från vänster Ove Tallberg, KitöVAL ordförande, Markus Blomqvist, Mc Machine och Björn Backström, planerare och övervakare.

img0922copyRörläggning på Löparö.

img3796copy
VD Blomqvist sysslar med det han är bra på.

509copyDå rören kommer från havet grävs de ned i bottnen.

571copyHär borras rören under Kitövägen.

img4708En pråm behövdes för att lägga rören på havsbottnen.

***

Byggnadsarbeten har inletts på Kitö

Andelslagets byggprojekt har äntligen kommit igång efter en lång planeringsprocess på c. fyra år. Projektet, som består av utbyggnad av tjänster för vatten, avlopp, fiberkabel samt eldistribution, tjänar hela bygden, i det första skedet Kitö. Fas 1 är begränsad till anslutningspunkt på Siverlandet, undervattensledningar till Tallholmarna, nordöstra Löparö och Kitö samt nätverk på största delen av Kitö. Entreprenadavtal har tecknats med Mc Machinery Oy, Borgå.

Den fortsatta utbyggnaden är planerad så, att fas 2 av område 1 (Näset och östra Löparö samt fiberkabelnätets centralenhet och inkoppling) byggs under 2015 och område 2 (norra Näset, Martis, Hemisnäs) under 2015–2016. Område 3 och 4 inleds 2017. Förutsättningarna för utbyggnaden i synnerhet på de glesare områdena är tillräcklig medlemsanslutning och finansiering såsom ELY-centralens stöd för fiberkabelnät. Mera information hittar du under fliken Andelslagsmöten/ EO andelsstämma 2013.

img1427De tre musketörerna: fr.v. Ove Tallberg, KitöVAL ordförande, Björn Backström, övervakare och Markus Blomqvist, entreprenör.

img4097

img4100

img4104
Arbetet pågår, januari 2014