Vinterförberedelse

En avfallsvattenpump, som inte brukas under en längre tid (t.ex. vintern) bör sköljas med vatten så att inte föroreningarna stannar i pumpbrunnen. Det rekommenderas att en vattenkran öppnas för ca 15 minuter.

Eltillförseln till avloppspumpen får inte stängas av till vintern.

Om vatten inte brukas under en längre tid (t.ex. vintern), rekommenderar vi att fastighetens vattenventil (blå övre del) stängs (t.ex. med skiftnyckel) för att undvika möjliga läckage inomhus.

För att skydda avvloppspumpen från besvärliga föroreningar (t.ex. hår osv.) rekommederar vi att golvbunnen/brunnarna förses med filter, t.ex. SINI filter för golvbrunnar (diam. 15 cm), ca 7 € / 3st. Filtret är en engångsprodukt.