Internet- och tv-tjänster LPOnet

LPOnet Osk Anl samarbetar med KitöVAL och erbjuder högklassiga internet- och kabel-tv-tjänster till KitöVALs fiberkunder.

LPOnet?

LPOnet Osk Anl, som grundats 1931, är ett modernt, kundägt fiber-, datakommunikations- och IT-tjänsteandelslag som, som ett östnyländskt bolag starkt satsar på nejdens optiska fibernät, bredbands-, Internet-, TV-och IT-tjänster, samt lokal kundbetjäning. Bolaget betjänar sina kunder lokalt, i kundbetjäningspunkterna i Borgå och Lovisa. LPOnet är medlem i Finnet-förbundet och bolaget är marknadsledare i fiberanslutningar i Östra Nyland.

Mera info om LPOnet: https://lponet.fi/?lang=sv

Varför optisk fiber?

I optisk fiber överförs internet- och tv-innehåll via fiberkabel med ljusets hastighet – dataöverföringskapaciteten är i sin egen klass. Med fiber får du en supersnabb och funktionssäker förbindelse både till hem och företag – nu och åtminstone 50 år framåt.

Mer info om KitöVALs optiska fiberanslutningar, kontaktuppgifter: http://www.kitoval.fi/?page_id=21

Mera allmän info om optisk fiber: https://lponet.fi/fiber/?lang=sv

Vilka tjänster kan du skaffa, som fiberkund hos KitöVAL?

Du kan skaffa ett snabbt och funktionssäkert bredband och även kabel-tv från LPOnet. FiberHem-paketen innehåller bredband och kabel-tv. Om du vill ha endast internet bredband, välj ett av FiberWebb-paketen. Bredbandshastigheter på upp till 1000Mb.

Vid behov kan du stänga av dina tjänstepaket över vintern, till exempel om din fritidsbostad inte är i användning då. Vi bär upp en kopplingsavgift enligt vår prislista, för att åter aktivera tjänstepaketen.

Mer info om tjänstepaketen: https://lponet.fi/internet/till-egnahemshus/?lang=sv

Hur kan du skaffa internet- och tv-tjänster till din KitöVAL fiberanslutning?

Kontakta LPOnets kundbetjäning må-fre kl 9-17 (onsd kl 10-17)

Tel. 019 505 8400
E-post:  kundbetjaning@lponet.fi
Direkt via våra nätsidor: https://lponet.fi/ta-kontakt/?lang=sv
Kundbetjäningsställen:
Borgå/Mannerheimgatan 16
Lovisa/Vintergatan 6