Ny dragning av V/A-rör och anslutningspunkt

Anslutningspunkten till kommunens V/A-nät för vatten- och avloppsrörena på område 2 måste flyttas från Siverlandet längre norrut på grund av att grävlov inte kunde erhållas på vissa fastigheter. Gräv- och borrarbeten inleddes med kort varsel och anslutningspunkten till kommunens vatten och avlopp placerades på Mattas gårds ägor. Rören dras nu från Stadsviken över Mattas ägor längs stranden av Köningsviken, se kartan.

IMG_6597 mattas

Storuddsvägens arbeten påbörjas

På Storuddsvägen, område 2:s (karta) odlade fastigheter och sanka marker påbörjas gräv- och borrningsarbete vecka 10 för läggning av rör, fiberkabel och elnät.

Huvudentreprenören är Mc Machine Oy.

Genom att klicka på bilderna ser du dem i fullt format.

storuddintie2 storuddintie1

 

Inbjudan till infotillfälle 22.1.

Hej,

Kitö Vattenandelslag arrangerar infömöte 22.1.2017 kl. 13.00–15.00 på Byarsborg för att presentera planerna att bygga vatten/avlop/fiber –linjen på området mellan Sandviksudden och Spjutsund. På mötet behandlas bl.a. följande saker:

  • Tidtabellen för projektet
  • Grävlinjerna
  • Anslutning av fastigheter till stammlinjen – praktisk information om utrustning och arbetet
  • Information gällande fibern och tjänsterna från LPOnet

Ladda ner inbjudan här.

Hoppas på aktivt deltagande och önskar att ni lockar också grannarna med!

Välkommen,

Kaj Kokko/Kitöval

Kallelse till ordinarie andelsstämma

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 18.6.2016 kl. 13.00 på Byarsborg i Spjutsund. Vid andelsstämman behandlas förutom samtliga stadgeenliga ärenden även följande punkter:

  1. Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på området Spjutsund by, norra Näset, Menisnäset, Sandviksudden samt uppkoppling av V/A-nätet till kommunens ledningsnät på Siverlandet. Prjoektbeskrivning finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016.
  2. Ändringar i Andelslagets avtalsvillkor. Beskriving finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016
  3. Beslut om indrivning av obetalda anslutningsavgifter. Lista presenteras.

Den officiella kallelsen och övriga dokument hittar du här senast den 3.6.2016.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till andelsstämman. Före mötet, under registreringen, serveras kaffe.