Dokument och inbjudan till årsmötet 2020

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 27.6.2020 kl. 12.30 på Byarsborg i Spjutsund.

Den officiella kallelsen och övriga dokument (från och med 22.6.2020) hittar du här.