Kallelse till ordinarie andelsstämma

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 18.6.2016 kl. 13.00 på Byarsborg i Spjutsund. Vid andelsstämman behandlas förutom samtliga stadgeenliga ärenden även följande punkter:

  1. Villkorligt beslut om utbyggnad av V/A och fiberkabel installationer på området Spjutsund by, norra Näset, Menisnäset, Sandviksudden samt uppkoppling av V/A-nätet till kommunens ledningsnät på Siverlandet. Prjoektbeskrivning finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016.
  2. Ändringar i Andelslagets avtalsvillkor. Beskriving finns på Andelslagets webbplats fr.o.m. den 3.6.2016
  3. Beslut om indrivning av obetalda anslutningsavgifter. Lista presenteras.

Den officiella kallelsen och övriga dokument hittar du här senast den 3.6.2016.

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till andelsstämman. Före mötet, under registreringen, serveras kaffe.