Inbjudan till infotillfälle 22.1.

Hej,

Kitö Vattenandelslag arrangerar infömöte 22.1.2017 kl. 13.00–15.00 på Byarsborg för att presentera planerna att bygga vatten/avlop/fiber –linjen på området mellan Sandviksudden och Spjutsund. På mötet behandlas bl.a. följande saker:

  • Tidtabellen för projektet
  • Grävlinjerna
  • Anslutning av fastigheter till stammlinjen – praktisk information om utrustning och arbetet
  • Information gällande fibern och tjänsterna från LPOnet

Ladda ner inbjudan här.

Hoppas på aktivt deltagande och önskar att ni lockar också grannarna med!

Välkommen,

Kaj Kokko/Kitöval