Info 1/2018

Bästa andelslagsmedlem

Kitö Vattenandelslags styrelse kan meddela att vi efter lite övertalning har fått LPO-Net att gå med på att erbjuda sommaranvändare fibernätstjänster för sex månader som ett alternativ till helårstjänst. Erbjudandets minus är att återkopplingsavgiften är 79€. För mera information kan du att kontakta LPO-Net tel. 019 505 8400 eller e-post: asiakaspalvelu@lponet.fi.

En mindre trevlig sak att informera om är att det noterats att en del medlemmar har stängt av elen till avloppspumpen för vintern. Det bör man inte göra för då stänger man också av värmen som håller elektroniken torr. Det kan därmed inverka på garantins giltighet. Hoppas att ingen skada hunnit ske.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Spjutsund, 15.2.2018

Ny dragning av V/A-rör och anslutningspunkt

Anslutningspunkten till kommunens V/A-nät för vatten- och avloppsrörena på område 2 måste flyttas från Siverlandet längre norrut på grund av att grävlov inte kunde erhållas på vissa fastigheter. Gräv- och borrarbeten inleddes med kort varsel och anslutningspunkten till kommunens vatten och avlopp placerades på Mattas gårds ägor. Rören dras nu från Stadsviken över Mattas ägor längs stranden av Köningsviken, se kartan.

IMG_6597 mattas