Inbjudan till årsmötet 2021

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 28.8.2021 kl. 12.00 på Byarsborg i Spjutsund. Registreringen öppnas kl. 11.30 med muntlig anmälan vid ankomst.

Den officiella kallelsen hittar du här.

Årsstämman flyttad till 28.8.

Bästa delägare,
Andelslagets styrelse har vid sitt möte 27.5.2021 beslutit att flytta fram årsstämman till 28.8.2021 p.g.a. det osäkra koronaläget och vaccinationssituationen. Vi ser fram emot att se er då under mer normala förhållanden.