Årsstämman flyttad till 28.8.

Bästa delägare,
Andelslagets styrelse har vid sitt möte 27.5.2021 beslutit att flytta fram årsstämman till 28.8.2021 p.g.a. det osäkra koronaläget och vaccinationssituationen. Vi ser fram emot att se er då under mer normala förhållanden.