Dokument för årsmötet 2017

Kitö vattenandelslag bjuder in medlemmarna på ordinarie andelsstämma den 17.6.2017 kl. 12.00 på Byarsborg i Spjutsund.

Den officiella kallelsen och övriga dokument hittar du här.